irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Villa Toppen » Irene_950_P1030814

Keramikk av Dag Kenneth Sørensen, mnk.

Keramikk av Dag Kenneth Sørensen, mnk.

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.