irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Villa Stuhaug » Cecilie_66817_491344344248752_384780469_n

Lyset reflekteres på veggene.

Lyset reflekteres på veggene.

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.