irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Varmepumpe i boks » BjørgN_P1040787

Leveggen brukes og som espalier

Leveggen brukes og som espalier

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.