irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Designhotell i Rosendal » RTH_BO_1024

Inngangs"bokser"

Inngangs”bokser”

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.