irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Fjellhytte » Kjell_P1010897

Privathytte tegnet på oppdrag for byggmester Kjell Høyland AS

Privathytte tegnet på oppdrag for byggmester Kjell Høyland AS

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.