irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Villa Toppen » Irene_P1010770

Ismotiv (foto Elisa Helland Hansen) som inspirasjon for sofamiljø

Ismotiv (foto Elisa Helland Hansen) som inspirasjon for sofamiljø

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.