irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Boks i hagen » B&G_950_652-sør-(1)

Den store boksen gir sitterom på begge sider. Den lille le-boksen tjener som lysvegg og nisje

Den store boksen gir sitterom på begge sider. Den lille le-boksen tjener som lysvegg og nisje

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.