irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Prosjekt Rosendal hamn » RGH_P1010700_213_450

Rosendal havn - ligger midt i hjertet av bygda, både for fastboende og langveisfarende - hele året.

Det er lagt stor vekt på funksjonalitet, sikkerhet og estetikk når det gjelder utformingen av havneanlegget. Anlegget skal kunne stå mot sterk vind og være vedlikeholdsfritt.

irom har levert ide´ og plan tegninger, spesialdesign, materiale og belysningsplan for et lite parkanlegg med teknisk bod, benker og bord.

Rosendal havn – ligger midt i hjertet av bygda, både for fastboende og langveisfarende – hele året.

Det er lagt stor vekt på funksjonalitet, sikkerhet og estetikk når det gjelder utformingen av havneanlegget. Anlegget skal kunne stå mot sterk vind og være vedlikeholdsfritt.

irom har levert ide´ og plan tegninger, spesialdesign, materiale og belysningsplan for et lite parkanlegg med teknisk bod, benker og bord.

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.