irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Benk med utsikt » oppenP1010158_450

Å fange skygger og nytte dagslyset.

Å fange skygger og nytte dagslyset.

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.