irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Benk med utsikt » Ravndal1-290811_450

Irene Ravndal 98 44 45 46  •  ir@irom.no

Irene Ravndal 98 44 45 46 • ir@irom.no

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.