irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Arbeidsboks » SCH_P1010478_450

Før bilde fra kafferom.

Før bilde fra kafferom.

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.