irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Arbeidsboks » SCH_P1020037_450

Etter bilde. Kombinert resepsjon og kafferom.

Etter bilde. Kombinert resepsjon og kafferom.

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.