irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Villa Toppen » Toppen_P1020475_450

Egen design. Benk laget av glattkant-lister

Egen design. Benk laget av glattkant-lister

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.