irom interiør • arkitekttjenester

irom.no

Villa Stuhaug » Cecilie_P1020715_450

Tegning av ny enebolig, garasje og uterom.

Tegning av ny enebolig, garasje og uterom.

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.