irom interiør • arkitekttjenester

irom.no
Tilbygg
Sofaboks
Sofaboks

 

Fjell i fokus
Fjell i fokus
70-talls villa
70-talls villa

 

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.