irom interiør • arkitekttjenester

irom.no
Kunst i rom
Kunst i rom
Kunst i rom

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.