irom interiør • arkitekttjenester

Øye_P1030165
Kjøkken på broen
Med en funksjonell kjøkkenløsning kunne boden rives. Nytt hjørnevindu og åpent mot spiseplassen gir et trivelig sted å kokkelere. Terrassen har fått glassrekkverk og nye store vinduer gir flott utsyn mot fjorden.

Med en funksjonell kjøkkenløsning kunne boden rives. Nytt hjørnevindu og åpent mot spiseplassen gir et trivelig sted å kokkelere. Terrassen har fått glassrekkverk og nye store vinduer gir flott utsyn mot fjorden

FØR

FØR

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.