irom interiør • arkitekttjenester

Espalier i samme stil
Varmepumpe i boks
Oppdragsgiver ønsket en ide´for hvordan hun kunne skjule varmepumpen. Løsningen ble en en boks med hyller

Oppdragsgiver ønsket en ide´for hvordan hun kunne skjule varmepumpen. Løsningen ble en en boks med hyller

Lun sitteplass under tak. Levegg er laget av 48 mm x 48 mm lekter og festet i yttervegg

Lun sitteplass under tak på solsiden

3d ide´skisse for solsiden

3d ide´skisse for solsiden

3d ide´skiss for inngangsiden

3d ide´skisse for inngangssiden

Trapp og sittebenk i ett gir plass til mange gjester

Trapp og sittebenk i ett gir plass til mange gjester

BjørgN_P1040795

48 mm x 48 mm lekter

Leveggen brukes og som espalier

Leveggen brukes og som espalier

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.