irom interiør • arkitekttjenester

Tilbygg og ombygg av 70-talls villaen.
70-talls villa

 

Nye terrasser skaper lune uterom og stenger ute byggefeltet.

Tilbygg og ombygg av 70-talls villaen. Nye terrasser skaper lune uterom og skjermer for byggefeltet

Før bilde: Typehus der tomtens kvaliteter ikke er ivaretatt.

FØR – Typehus som opprinnelig ikke var tilpasset tomten

Etter bilde: Huset åpner seg mot Hardangerfjorden.

ETTER. Huset åpner seg i dag mot Hardangerfjorden

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.