irom interiør • arkitekttjenester

Resepsjons hos Schat Harding
Arbeidsboks
Før bilde fra kafferom.

FØR

Etter bilde. Resepsjonsboks og kaffebar.

ETTER – Pauserom blir til rom med arbeidsboks og kaffebar.
Oppdrag med ombygg av åpen kontorlandskapløsning for Schat Harding

 

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.