irom interiør • arkitekttjenester

Øvre leilighet åpner for dagslys.
4 mannsbolig på Seim

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.