irom interiør • arkitekttjenester

Bjørg_P1020566
Sanseplass
FØR - Platting for solstoler.

FØR – Platting for solstoler

FØR - sitteplass som trenger mer skjerming mot nybygg.

FØR – sitteplass som trenger mer skjerming mot nybygg

ETTER - Kunden ønsket å beholde gjerde. Pergola ble bygget som blomstervegg.

ETTER – Kunden ønsket å beholde gjerde. Pergola ble bygget over som blomstervegg. På platting ble det bygget en sanseplass med glasstak (se øverst)

Comments are closed.

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.