irom interiør • arkitekttjenester

irom.no
Innlegg merket med ‘Kjøkken’
Allrommet
Allrommet

 

Kjøkken på broen
Kjøkken på broen
Nostalgi
Nostalgi
Gjennomlys
Gjennomlys
Gammelt møter nytt
Gammelt møter nytt

 

Atriumshagen
Atriumshagen

   

Villa Stuhaug
Villa Stuhaug
Bogstadvn, Oslo
Bogstadvn, Oslo

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.