irom interiør • arkitekttjenester

irom.no
Innlegg merket med ‘Møtesteder’
Boks i hagen
Boks i hagen
Arbeidsboks
Arbeidsboks

 

Prosjekt Rosendal hamn
Prosjekt Rosendal hamn

             

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.