irom interiør • arkitekttjenester

irom.no
Innlegg merket med ‘Rød trapp’
Fargerik mottagelse
Fargerik mottagelse

Har du et prosjekt, en drøm du vil realisere? irom hjelper deg med utforming og oppgradering av nye og eksisterende rom. Helhet, likevekt på det visuelle og det funksjonelle, og innovasjon gir gode rom og opplevelser.